Objednávka s číslem
{{number}}
za 
{{items.0.name}} 
proběhla v pořádku

Děkujeme Vám

Právě Vám na Váš email odesíláme potřebné informace. 

NEBO MŮŽETE

{{ifIssued}}Bankovní účet: {{accountNumber}}
Variabilní symbol: {{number}}
Částka k zaplacení: {{totalAmountIncVat}} {{currencyCode}}

IBAN: {{iban}}
SWIFT: {{swift}}

QR platba{{/ifIssued}}

{{ifIssued}}QR Kód pro platbu{{/ifIssued}}

PŘIDEJTE SE K NÁM

 PODÍVEJTE SE NA NAŠE FACEBOOKOVÉ